Bài viết mới nhất

Mt7.12 Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Mt 11,11-1511 “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương […]

Xem thêm →

THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Mt 11,28-3028 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi […]

Xem thêm →

THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Mt 18,12-1412 “Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà t?m được, th? Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng v? con […]

Xem thêm →

THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG: LỄ TRỌNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Vẻ đẹp của Mẹ MariaCó một đứa trẻ vô gặp cha: Thưa cha, con có phạm sự dơ bẩn một lần! Cha xứ ngạc nhiên vì đứa bé này còn rất nhỏ tại sao có thể làm chuyện dơ bẩn? Nên cha bèn hỏi: Con phạm tội dơ bẩn như thế nào? Đứa trẻ: Thưa cha […]

Xem thêm →

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A: THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CÁCH QUYẾT LIỆTCó một bà mẹ tâm sự: “Thưa cha con buồn lắm vì cả hai đứa con nhà con đều bị nghiện. Nó chẳng chịu làm ăn gì. Con đã đưa nó đi cai mấy lần mà khi về nó vẫn chứng nào tật […]

Xem thêm →

THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG

Lời Chúa: Mt 9,35-10,1.6-835 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người […]

Xem thêm →

THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG

Lời Chúa: Mt 9,27-3127 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : “Các anh có tin là […]

Xem thêm →

THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG

Lời Chúa: Mt 7,21.24-2721 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 24″Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem […]

Xem thêm →