THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY

20/03/2020 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Uncategorized

Lời Chúa: Lc 18,9-14
         9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' 14Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
Suy niệm:
Tự hào về sự đạo đức của mình và khinh người khác. Đó chẳng phải chuyện của các ông Pharisêu ngày xưa. Đó là chuyện của con người mọi thời, của chính chúng ta hôm nay. 
Đôi khi chúng ta cũng tự hào về tài năng đức độ của mình để xem thường người khác. Đôi khi chúng ta cũng nhìn người bằng nửa con mắt vì họ không giầu có bằng ta, vì con cái của họ đứa hư, đứa lười . . .
Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta cần có tấm lòng khiêm cung trong cách sống với tha nhân. Đừng cho mình hay, mình giỏi để xem thườnng người khác. Nhất là trước mặt Chúa mình chẳng là gì nên càng cần khiêm cung hơn.
Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận yếu đuối bất toàn của mình để cần đến lòng thương xót của Chúa. Ước gì tâm hồn chúng ta luôn được canh tân đổi mới nhờ lòng sám hối ăn năn.