THỨ BẢY TUẦN VI MÙA PHỤC SINH

23/05/2020 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Uncategorized

Lời Chúa: Ga 16,23b-28 23 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. 25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha." Suy niệm: Cầu nguyện là phương thế để ta xin ơn trên phù hộ cho chúng ta. Cầu nguyện là cách để chúng ta thể hiện niềm tin vào sự hiện hữu của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Nhờ cầu nguyện mà ơn Chúa đến cho chúng ta. Nhất là chúng ta sẽ luôn an tâm vì trong cuộc đời này chúng ta không cô đơn, trong thử thách này chúng ta luôn có Chúa ở cùng. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng trong lời cầu nguyện của mình, vì “cứ xin thì sẽ được”. Thiên Chúa là Cha sẽ luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho con người. Hãy để Ý Chúa được thực hiện nơi cuộc sống của mình. Hãy an tâm bước đi trong thánh ý Thiên Chúa. Ước gì đời sống của chúng ta luôn được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện với Chúa. Xin cho chúng ta biết chạy đến với Chúa khi gặp gian nan, biết trao vào tay Chúa những thử thách trong cuộc đời.