THỨ BẢY TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN

02/10/2020 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Uncategorized

Lời Chúa: Lc 10,17-24 17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói : "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." 18 Đức Giê-su bảo các ông : "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho." 23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe." Suy niệm: Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi con người hãy “làm kẻ bé mọn của Thiên Chúa”. Hãy nhớ mình là thụ tạo của Chúa, nên hãy lệ thuộc Đấng tạo thành. Adam đã từng đòi ngang bằng Thiên Chúa. Adam không muốn nhỏ bé trước Thiên Chúa. Ông nổi loạn. Ông không muốn sống đúng với thân phận của mình dẫn đến diệt vong. Thiên Chúa luôn yêu thích tâm hồn trẻ thơ. Vì trẻ thơ luôn đáng yêu, dễ dậy và quan yếu là luôn tin thác vào Chúa. Ước gì tâm hồn chúng ta luôn nhỏ bé để sống khiêm cung trước mặt Chúa. Ước gì chúng ta luôn ý thức thân phận thụ tạo bất toàn của mình để luôn sống tín thác vào Chúa như con thơ tín thác vào cha mình. Và ước gì chúng ta cũng luôn khiêm cung nhỏ bé với nhau để sống hòa hợp yêu thương trong gia đình và khu xóm.