THỨ NĂM TUẦN VI MÙA PHỤC SINH

20/05/2020 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Uncategorized

Lời Chúa: Ga 16,16-20 16 "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy." 17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau : "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : ' Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy ' và ' Thầy đến cùng Chúa Cha ' ?" 18 Vậy các ông nói : "' Ít lâu nữa ' nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !" 19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : "Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : ' Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy '. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Nước Trời, niềm vui Nước Trời nằm ngay trong chính bản thân của Đức Giê-su. Ngài mời gọi chúng ta để Ngài trở thành ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Có Ngài, mọi u buồn sẽ trở thành niềm vui, được sống trong tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ quên đi mọi nhọc nhằn của thời gian. Xin cho các gia đình biết đón nhận Chúa vào nhà của mình, để niềm vui có Chúa ở cùng sẽ giúp chúnh ta biết sống yêu thương nhau hơn. Ước gì chúng ta luôn biết tìm kiếm Chúa, biết vượt lên trên những niềm vui chóng qua ở đời này để bám vào Thiên Chúa là cùng đích cuộc đời chúng ta. Amen