THỨ SÁU TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

28/11/2019 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Uncategorized

Lời Chúa: Lc 21,29-33
29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn : "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để đọc được ý nghĩa của từng biến cố trong cuộc sống. Mỗi biến cố xẩy đến là một dấu chỉ mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa ; mỗi biến cố xẩy đến đều ẩn chứa một tiếng nói của Ngài. 
Mỗi một dấu chỉ thời đại xảy đến trong gia đình và trong cuộc đời mỗi con người luôn kèm theo lời nhắn nhủ của Thiên Chúa. Các gia đình hãy siêng năng cầu nguyện để nhận ra ý Chúa trong từng biến cố xảy ra. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết “đọc” ra những dấu chỉ đó để có thể nhận ra đâu là thánh ý Chúa hầu mau mắn đáp lại lời mời gọi của Người cho xứng hợp.