Uncategorized

THỨ HAI TUẦN THÁNH

Lời Chúa: Ga 12,1-111 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su ; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng […]

Xem thêm →

CHÚA NHẬT VI MÙA CHAY: CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ A: LẤY TÌNH YÊU ĐÁP LẠI HẬN THÙ – LẤY NHÂN TỪ ĐÁP LẠI BẠO LỰCKính thưa quý OBACE, tham dự ngày Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh hôm nay cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc. Nghi thức kiệu lá trước lễ mang màu sắc hân hoan của đoàn rước […]

Xem thêm →

THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY

Lời Chúa: Ga 11,45-56         45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. 47 Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng […]

Xem thêm →

THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY

Lời Chúa: Ga 10, 31-42Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì […]

Xem thêm →

THỨ NĂM TUẦN V MÙA CHAY

Lời Chúa: Ga 8,51-5951 Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”52 Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : “Ai tuân […]

Xem thêm →

THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY

Lời Chúa: Ga 8, 31-42Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là […]

Xem thêm →

THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY

Lời Chúa: Ga 8, 21-30Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”.Người Do-thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại […]

Xem thêm →

THHỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY

Lời Chúa: Ga 8, 1-11Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội […]

Xem thêm →
Trang 1 của 7012345...102030...Cuối cùng »