Uncategorized

THỨ TƯ TUẦN IX MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mc 12,18-27 24 Đức Giê-su nói : “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ? 25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. 26 […]

Xem thêm →

THỨ BA TUẦN IX MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mc 12,13-17 13 Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14 Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề […]

Xem thêm →

THỨ HAI TUẦN IX MÙA THƯỜNG NIÊN

ĐỂ CUỘC THĂM VIẾNG TRÒN Ý NGHĨA Thăm viếng ! Hành động mà dường như ai ai trong cuộc đời làm người đều làm ít là một lần hay không dám nói là thường xuyên. Hành động thăm viếng nói lên tình nghĩa con người, sự liên đới và hiệp thông với nhau. Và, hiển […]

Xem thêm →

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

LỄ NGŨ TUẦN-CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG ĐƯỢC THÀNH LẬP Lần giở lại sách Tông đồ công vụ chúng ta thấy: Vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, tức thì các ngài bắt đầu nói các thứ ngôn ngữ khác để rao giảng Tin Mừng cho muôn dân đến từ khắp các […]

Xem thêm →

THỨ BẢY TUẦN VII MÙA PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 21,20-25 20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?” 21 Vậy khi thấy người đó, ông […]

Xem thêm →

THỨ SÁU TUẦN VII MÙA PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 21,15-19 15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm […]

Xem thêm →

THỨ NĂM TUẦN VII MÙA PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 17,20-26 20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin […]

Xem thêm →

THỨ TƯ TUẦN VII MÙA PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 17,11b-19 11 Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, […]

Xem thêm →
Trang 1 của 7612345...102030...Cuối cùng »