Bài học

Mt4:4 “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

THỨ BA TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 21,5-115 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa […]

Xem thêm →

THÁNH PHAN XI CÔ ASSISI

4.10 Thánh Phanxicô thành Assisi : Mt 11,25-30* TIỂU SỬSinh tại Assise năm 1182, qua đời tại đây ngày 3.10.1226Như thánh Bonaventura viết, người ta thấy được ân huệ của Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, trong con người của thánh Phanxicô thành Assisi.Thánh Phanxicô chào đời vào khoảng cuối năm 1182, tại thành Assisi, ở […]

Xem thêm →

THỨ TƯ TUẦN XXV MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 9,1-61 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang […]

Xem thêm →

THỨ HAI TUẦN VII MÙA PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 16,29-33 29 Các môn đệ Người thưa : “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên […]

Xem thêm →

THÁNH PHANXICÔASSISI

4.10 Thánh Phanxicô thành Assisi : Mt 11,25-30 * TIỂU SỬ Sinh tại Assise năm 1182, qua đời tại đây ngày 3.10.1226 Như thánh Bonaventura viết, người ta thấy được ân huệ của Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, trong con người của thánh Phanxicô thành Assisi. Thánh Phanxicô chào đời vào khoảng cuối năm 1182, […]

Xem thêm →

THÁNH NỮ TÊRÊSA

Thánh Nữ Têrêsa Tiến Sĩ Tình Yêu Và Là Nhà Truyền Giáo Ngày đầu tháng Mười, Giáo hội kính nhớ một vị thánh tiễn sĩ nữ trẻ có tên là Têrêsa Hài Đồng Giêsu và đề cao như tấm gương sáng về truyền giáo cho người thế noi gương bắt chước học đòi. Sinh ngày […]

Xem thêm →

LỄ THÁNH BARTÔLÔMÊÔ

Thánh Bartôlômêô Chuyện kể rằng: một hôm có một người bạn đến tìm nhà giảng thuyết Mc-Leod Campbell trong tâm trạng bối rối : “Này anh, xin anh nói cho tôi hay ; làm thế nào mà anh luôn tìm thấy Chúa ?” Nhà giảng thuyết trầm ngâm một lúc rồi nói : “Làm thế nào mà tôi luôn […]

Xem thêm →

VƯỢT QUA SỰ LƯỜI BIẾNG

Sự lười biếng, kẻ thù số một của thành công dù là trong lĩnh vực nào, học tập, kinh doanh hoặc là tình yêu. Tại sao bạn lười biếng mặc dù bạn biết rằng nếu như bạn không làm bài bạn sẽ rớt đại học, nếu như không làm việc, bạn sẽ trễ hạn chót, […]

Xem thêm →
Trang 1 của 41234