Bài viết mới nhất

Mt7.12 Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

THỨ TƯ TUẦN II MÙA PHỤC SINH

Ga 3,16-21 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ […]

Xem thêm →

THỨ BA TUẦN II MÙA PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 3,7b-15 7 Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” 9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi […]

Xem thêm →

THỨ HAI TUẦN II MÙA PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 3,1-8 1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người : “Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm […]

Xem thêm →

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Hãy Dìm Mình Vào Lòng Thương Xót Chúa Có một câu chuyện kể rằng: một cậu con trai tuổi dậy thì, sau một trận cãi vã kịch liệt với ba, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn […]

Xem thêm →

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. (Mc 16,11) Câu chuyện minh họa: Năm 1858 tại đồi Palatino, Rôma, các nhà khảo cổ phát hiện trên vách hang có khắc một cây thập giá. Trên thập giá vẽ hình một người mang đầu lừa, […]

Xem thêm →

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Ga 21,1-14 1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang […]

Xem thêm →

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Lc 24,35-48 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” 37 […]

Xem thêm →

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Lc 24,13-35 13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì […]

Xem thêm →