Chầu Thánh Thể

Mt11:28 Những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

CẢM NHẬN ĐƯỜNG THẬP TỰ

“Nhìn thập giá ngất cao Giesu chịu treo, con gẫm suy sao Chúa yêu con làm chi?” Câu hỏi trong lời bài hát cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu tôi: “Sao Chúa yêu con làm chi?”. Tại sao Chúa lại yêu tôi và nhân loại này đến vậy? Tại sao Chúa luôn tha […]

Xem thêm →

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ MÙA CHAY THÁNG 3 – 2016

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ MÙA CHAY GIỚI TRẺ GIÁO XỨ TÂN HƯNG Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ) Hát: Bài Đây Lòng Chúa trang 22 DẪN NHẬP Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hằng năm mỗi độ mùa Chay về, Giáo Hội mời gọi chúng con biết dành giờ cho […]

Xem thêm →

Chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015

Cám ơn sự cảm nhận sâu sắc và đầy ý nghĩa của một bạn trẻ khi gom ve chai giúp đỡ người nghèo! Từ nhỏ tôi đã mơ được làm anh hùng Robin Hood rồi, lấy của người giàu chia cho người nghèo chắc chắn là rất oách.

Xem thêm →

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Cám ơn sự cảm nhận sâu sắc và đầy ý nghĩa của một bạn trẻ khi gom ve chai giúp đỡ người nghèo! Từ nhỏ tôi đã mơ được làm anh hùng Robin Hood rồi, lấy của người giàu chia cho người nghèo chắc chắn là rất oách.

Xem thêm →