Chương trình khung

Mt5.11 “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.”

Chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015

Cám ơn sự cảm nhận sâu sắc và đầy ý nghĩa của một bạn trẻ khi gom ve chai giúp đỡ người nghèo! Từ nhỏ tôi đã mơ được làm anh hùng Robin Hood rồi, lấy của người giàu chia cho người nghèo chắc chắn là rất oách.

Xem thêm →

Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014

Cám ơn sự cảm nhận sâu sắc và đầy ý nghĩa của một bạn trẻ khi gom ve chai giúp đỡ người nghèo! Từ nhỏ tôi đã mơ được làm anh hùng Robin Hood rồi, lấy của người giàu chia cho người nghèo chắc chắn là rất oách.

Xem thêm →

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Cám ơn sự cảm nhận sâu sắc và đầy ý nghĩa của một bạn trẻ khi gom ve chai giúp đỡ người nghèo! Từ nhỏ tôi đã mơ được làm anh hùng Robin Hood rồi, lấy của người giàu chia cho người nghèo chắc chắn là rất oách.

Xem thêm →

Chương trình khung 6 tháng cuối năm 2013

– Với ý hướng về người nghèo, giới trẻ muốn nhận thánh Phanxico Assisi làm bổn mạng, Ngài là một gương mẫu hết sức tuyệt vời đối với mỗi người trẻ về việc cầu nguyện cùng Chúa và sống hết mực vì người nghèo.

Xem thêm →