Gia đình giới trẻ Tân Hưng

Can Đảm - Yêu Thương - Phục vụ

Giới trẻ Tân Hưng

  • Được quy tụ để sinh hoạt với nhau từ khoảng tháng 10/2011 đến nay.
  • Được chính thức ra mắt cộng đoàn giáo xứ vào ngày 27/01/2013 và là một đoàn thể độc lập của giáo xứ.
  • Hiện nay quy tụ khoảng gần 100 bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước sinh hoạt hằng tuần với nhau.

Các hoạt động hiện thời của giới trẻ:

  • Sinh hoạt với nhau vào tối thứ 3 hằng tuần từ 19h30 đến 21h15: học hỏi Lời Chúa, chia sẻ, chầu Thánh Thể, sinh hoạt vòng tròn, các buổi cà phê chuyên đề, đố vui...
  • Giới trẻ gom ve chai vào sáng chủ nhật từ 8h30 để gây quỹ giúp đỡ người nghèo và có kinh phí sinh hoạt
  • Giới trẻ đảm nhận việc truyền hình trực tiếp thánh lễ và xếp ghế sau thánh lễ chủ nhật.
  • Mỗi năm đi công tác bác ái 2 lần ở vùng xa, và một vài lần trong khu vực TPHCM

Thành viên

Cha đặc trách GioaKim Nguyễn Thành Tựu

Cha GioaKim Nguyễn Thành Tựu là linh mục dòng "Tu Đoàn Nhà Chúa"

Facebook / gktuusdd@yahoo.com.vn

Thành viên ban điều hành

Các thành viên trong ban điều hành giới trẻ giáo xứ Tân Hưng

Facebook / giadinhgioitretanhung@gmail.com

Các thành viên

Các thành viên trong ngày bổn mạng Phanxico Assisi 02/10/2017

Facebook / giadinhgioitretanhung@gmail.com