Gửi bài viết
Hướng dẫn gửi bài viết
Bạn điền thông tin đầy đủ vào form bên cạnh, sau đó nhấn vào Choose File và chọn file muốn gửi đăng. Cuối cùng nhấn gửi đi. File sẽ được gửi tới mail giadinhgioitretanhung@gmail.com và sẽ được kiểm tra nhanh nhất. Nếu nội dung của bài muốn gửi đăng hợp lệ, admin sẽ đăng bài bạn gửi.

LIÊN HỆ
Giáo xứ Tân Hưng, quốc lộ 1 Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Phone: +61 3 8376 6284
Email: giadinhgioitretanhung@gmail.com