Hình ảnh: Đêm Canh Thức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

04/08/2016 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Giáo hội thế giới

Đêm Canh Thức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới