Bổn Mạng Gia Đình Giới Trẻ Tân Hưng năm 2020

10/10/2020 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Bổn mạng

Ngày 4/10 LỄ KÍNH THÁNH PHANXICO ASSISI
“Một ngày kia, khi đang sốt sắng xem một Thánh Lễ kính các Thánh Tông Đồ, ngài nghe đọc đoạn Phúc Âm trong đó nói về việc Đức Kitô sai các môn đệ đi rao giảng và ban cho các ông một thể thức sống theo Phúc Âm, đó là các ông không được sở hữu vàng hay bạc, không được có tiền trong túi, không mang bị đi đường, không mặc hai áo, không đi giày cũng không mang gậy (x.Mt 10,9-10).
Khi đã nghe, hiểu và ghi nhớ những lời ấy, tâm hồn Phanxicô, con người mộ mến đức khó nghèo theo gương các tông đồ, tràn đầy một niềm vui khôn tả.
Ngài nói:
‘Đây chính là điều tôi ao ước, đây chính là điều tôi hết lòng ước mong’”.
(Đại Truyện, III,1).