GIỜ CHẦU THÁNH THỂ MÙA CHAY THÁNG 3 – 2016

02/03/2016 | Tác giả: Tổ 6 | Chuyên mục: Chầu Thánh Thể

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ MÙA CHAY GIỚI TRẺ GIÁO XỨ TÂN HƯNG Untitled
 • Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
 • Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ)
 • Hát: Bài Đây Lòng Chúa trang 22
DẪN NHẬP Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hằng năm mỗi độ mùa Chay về, Giáo Hội mời gọi chúng con biết dành giờ cho Chúa để cầu nguyện, sám hối, nhìn lại chính mình, để được Chúa đổi mới. Cùng với Đức Giêsu, chúng ta đi vào sa mạc, để cầu nguyện và sám hối. Trong thời gian ân phúc này, Thiên Chúa dang rộng đôi tay chào đón chúng ta trở về với Ngài, Giáo Hội cũng tăng nhiều hoạt động mục vụ, mời gọi chúng ta lắng đọng tâm hồn, để Thánh Thần Chúa hoạt động thanh tẩy tâm hồn chúng ta, khi chúng ta thống hối trở về với Cha. Giờ đây, chúng ta cùng nhau đem hết tâm hồn để tôn vinh chúc tụng và thờ lạy tình yêu vô biên của Chúa trong bí tích Thánh Thể, bí tích của sự tha thứ, bí tích của sự phục sinh. Xin cho mỗi người trẻ chúng con biết mở lòng đón nhận sự hoạt động của Chúa để được Chúa biến đổi. Amen   THÁNH  VỊNH Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.   Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử.   Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.   Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.   Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.   Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on, thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại. Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.   TÔN THỜ THÁNH THỂ   <Mời cộng đoàn đứng>  
 • Hát: Lắng nghe tiếng Chúa
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho biết lắng nghe, Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng, chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho cho con biết sẵn sàng, thực hành Lời Chúa đã truyền ban. ĐK:  Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.         Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa: (Lc 7, 36-50) Tin mừng Chúa GieSu Kito theo thánh Luca Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”. Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”. Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa. Suy niệm lời Chúa: Bước vào mùa chay, chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào nguyên mẫu nơi Chúa Giêsu. Khi mang thân phận con người, Ngài cũng phải chiến đấu, vượt qua những thử thách và cám dỗ để thực hiện sự lựa chọn căn bản. Đó là lựa chọn con đường Thập giá hầu thực thi sứ mạng cứu thế mà Chúa Cha đã trao phó. Bài Tin mừng cho chúng ta biết: Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu về vấn đề ăn uống, nhu cầu cần thiết của con người. Ai cũng cần của ăn để sống. Lợi dụng lúc Chúa Giêsu đói, sau khi ăn chay 40 ngày. Ma quỷ đã đề nghị với Chúa Giêsu “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”.Ma quỷ đã gợi ý cho Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, có thể dùng quyền Thiên Sai mà mưu lợi cho bản thân, cứu mình khỏi cơn đói “Biến đá thành bánh mà ăn”.Điều thâm độc của ma quỷ là cám dỗ Chúa Giêsu không theo ý định của Thiên Chúa, thất trung với chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu đã không đi theo lối biểu dương quyền lực như ma quỷ cám dỗ, nhưng qua con đường vâng phục và lắng nghe tất cả những lời do miệng Thiên Chúa phán ra: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”. Thất bại ở lần cám dỗ thứ 1, Ma quỷ tiếp tục cám dỗ Chúa Giêsu về quyền lực thống trị, danh vọng, địa vị, vinh quang trần thế mà ai cũng ước mong. Ma quỷ đề nghị sẵn sàng dâng hiến muôn dân cho Ngài, nếu Ngài bái lạy nó: “Nếu ông bái lạy tôi, tôi sẽ cho ông tất cả”. Cám dỗ này gợi lên cho Chúa Giêsu một sự chọn lựa dứt khoát; hoặc nhận quyền thống trị vương quốc trần gian từ tay satan, hoặc quyền thống trị muôn dân từ tay Thiên Chúa. Đức Giêsu đã can đảm dứt khoát chọn con đường của Thiên Chúa Cha, khi Ngài nói với ma quỷ:“Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. Cám dỗ thứ ba: Về việc đòi phép lạ, thử thách Thiên Chúa. Ma quỷ đã xúi giục Chúa Giêsu gieo mình xuống từ nóc đền thờ để thử thách Thiên Chúa: vì lạm dụng sự che chở của Thiên Chúa, khiêu khích Thiên Chúa, và ép buộc Thiên Chúa phải ra tay bảo vệ mình. Nhưng Chúa Giêsu muốn phục vụ Thiên Chúa, chứ không bắt Thiên Chúa chiều theo ý mình. Ngày nay, ma quỷ cám dỗ chúng ta dưới nhiều hình thức: phim ảnh xấu, những tụ điểm vui chơi không lành mạnh, sách báo đồi trụy, những ổ mãi dâm, những hành động bất lương… Ma quỉ có nhiều cách cám dỗ, nhưng tất cả đều quy về ba mối chính: danh, lợi, thú.  Chúng ta biết ham danh vọng, ham lợi lộc và ham thú vui như cờ bạc, rượu chè và dục vọng nằm sẵn trong bản tính của con người.  Ai cũng muốn được trọng vọng, ai cũng muốn được giàu có, nhiều tiền của, và ai cũng ham muốn vui thú, sung sướng và thoải mái.  Và đó cũng là những cạm bẫy của ma quỉ và đích điểm là con người chúng ta. Một điều quan trọng mà chúng ta phải lưu ý là nếu Chúa Giêsu còn bị ma quỉ cám dỗ, thì chắc chắn tất cả chúng ta cũng đã, đang và sẽ bị cám dỗ. Chúng ta phải nhận biết rõ điểm đích cám dỗ của ma quỉ là con người chúng ta, già trẻ, nam nữ, giáo dân, tu sĩ, vì vậy, chúng tìm mọi phương cách đến gần, và nhất là ở trong con người chúng ta. Ngày nay, ma quỉ rất khôn ngoan tinh quái, không hiện nguyên hình dữ tợn và kinh khủng để cám dỗ, vì như vậy, chúng ta sẽ tránh và chạy xa chúng, tất cả chúng ta sẽ trở thành thánh hết.  Muốn cám dỗ chúng ta, ma quỉ ngày nay bày ra những hình ảnh tốt đẹp, những phương tiện thoải mái, dùng những lời dụ dỗ ngon ngọt, dùng những lý do hấp dẫn, để thúc dục và lôi cuốn chúng ta làm những việc chúng ta ước muốn, ưa thích, tạo nên những sự thoải mái hay lợi lộc, để chúng ta xa vào cạm bẫy của chúng.  Ma quỉ còn gieo vào lòng chúng ta bằng những thái độ tự cao, tự mãn, khôn ngoan và đạo đức hơn người khác, để lôi kéo chúng ta sống cuộc sống ích kỷ, lầm lạc và tội lỗi.  Chúng ta phải lưu ý là chẳng bao giờ ma quỉ cám dỗ chúng ta phạm tội nặng ngay đâu, nhưng ban đầu nó xúi chúng ta phạm tội nhẹ trước, sau khi chúng ta đã quen rồi, và không còn ý thức tội lỗi nữa, thì nó sẽ cám dỗ chúng ta phạm tội nặng và nặng hơn. Vì vậy, người Kitô hữu phải ăn chay, cầu nguyện mới có thể phát hiện ra những mưu mô ác độc của ma quỷ. Để chiến thắng ma quỷ, khống chế, tiêu diệt ma quỷ chúng ta phải: – Sống lời Chúa, lấy lời Chúa chống lại ma quỷ. – Phụng thờ Thiên Chúa, trung thành với Thiên Chúa. – Không bao giờ thỏa hiệp với ma quỷ, với sự dữ. – Siêng năng ăn chay và cầu nguyện. – Vững tin và cậy trông vào Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng như chúng ta, tất cả đều bị ma quỷ cám dỗ. Ngài đã chiến thắng cám dỗ của tà thần bằng cách dựa vào sức mạnh của lời Chúa và lòng trung thành với Thiên Chúa. Đừng sợ hãi! Với ơn Chúa giúp và sự trợ lực của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ chiến thắng ma quỷ. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền trên ma quỷ và khống chế được ma quỷ mà thôi! Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ và xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.  
 • Hát: Con nay trở về
 1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi! con nay trở về lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng, bước chân hoang đàng đây bến yêu thương tình đáp tình.
 2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn úa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt cỏ thừa.
 3. Con không trở về cùng nhiều hy lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng con bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối, thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài.
ĐK:  Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối, dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.   LỜI NGUYỆN  
 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ tình thương của Chúa dành cho chúng con. Vì yêu thương chúng con bơ vơ giữa cảnh đời lưu lạc như đoàn chiên không người chăn dắt, nên Chúa muốn ở lại với chúng con, để trở nên người bạn đồng hành với chúng con trong cuộc lữ hành dương thế. Chúa còn chấp nhận hiến tế thân mình để chia sẻ sự sống thần linh của Chúa cho chúng con. Amen
 
 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con trong mầu nhiệm Thánh Thể. Chúng con xin chúc tụng, cảm tạ và ngợi khen Chúa. Xin mở rộng tâm hồn, khai sáng con mắt đức tin của chúng con để chúng con nhận thấy ánh sáng tình yêu của Chúa và đáp trả lời mời gọi yêu thương của Chúa. Giờ đây, chúng con ước ao được ngồi bên Chúa, như các tông đồ xưa được Chúa quy tụ để cùng chia sẻ bữa Tiệc Ly với Chúa, để được Chúa gọi là bạn hữu và được nghe những lời tạ từ đầy yêu thương của Chúa. Amen
 
 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì con người kiêu ngạo nên đã xa lìa tình thâm giao với Thiên Chúa và chia rẽ nhau. Nơi tấm bánh nhiệm mầu, Chúa muốn mọi người hiệp nhất nên một. Xin cho mọi người trên thế giới yêu mến sự hiệp nhất, xoá bỏ chiến tranh thù hận, biết sống khiêm nhường và noi gương phục vụ của Chúa, để xây dựng một cộng đồng đầy tình bác ái yêu thương. Amen
 
 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã ban cho những người trẻ chúng con những trái tim cháy lửa tình yêu, những khối óc năng động và một tương lai rộng mở để tìm kiếm “Chân – Thiện – Mỹ”. Nhưng chính chúng con đã để cho tính xác thịt cùng những lợi lộc thấp hèn của đam mê, làm cho lòng trí ra mê muội, chỉ biết tìm kiếm những gì thuộc hạ giới mà không biết ngước mắt trông lên trời cao. Để rồi ngày lại ngày, tuổi trẻ cứ qua đi trong u mê, chán chường và thất vọng, khiến cho tâm hồn ngày càng khép lại với những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn và một lương tâm bị cô lập. Từ đó sinh ra bất mãn với bản thân, bất bình với cuộc sống, sinh ra lòng tự ái, ích kỷ, tham lam, hưởng thụ và chiếm đoạt, cùng những thú vui phù phiếm cho qua ngày đoạn tháng, mà mất đi niềm tin, nhạt nhòa lý tưởng, và méo mó tình yêu. Vì thế, chính lúc này đây, là giờ phút ý nghĩa nhất cho chúng con, để chúng con biết tìm lại bản thân, soi lại tâm hồn trước Thánh Thể của Chúa, là tấm gương rạng ngời soi chiếu cuộc đời chúng con. Amen
 2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua việc Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trước khi lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa đã dạy cho chúng con biết ý nghĩa của mầu nhiệm Thánh Thể, đó chính là Bí Tích Tình Yêu. Chúa lại mời gọi chúng con “Hãy nhận lấy mà ăn”, để cho tình yêu của Chúa lan tỏa va thấm nhập vào tâm hồn chúng con, giúp biến đổi quả tim khô héo chúng con thành quả tim biết yêu thương, biến đổi tâm hồn hẹp hòi ích kỷ của chúng con thành một tâm hồn rộng mở, độ lượng và bao dung để mở ra với mọi người, để chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin Chúa cho những người trẻ chúng con biết yêu mến Thánh Thể, để được ở lại trong tình yêu của Chúa và được Chúa dạy cho chúng con biết yêu thương. Amen
 
 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con trong mùa Chay thánh này, biết từ bỏ đi những thói hư tật xấu, những ích kỷ, ghen ghét. Xin cho chúng con thành tâm sám hối vì những lần vấp ngã. Xin thêm sức mạnh cho chúng con và giúp chúng con nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi chúng con, để chúng con biết trở về để được Chúa biến đổi tâm hồn mình. Amen
  Cầu cho Đức Giáo Hoàng: Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo hoàng Phanxico, Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù. Xin ban sinh lực dồi dào, lòng tin cậy mến thẳm sâu, để người lãnh đạo, đoàn chiên Chúa trao. Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù.  
 • Hát: Ta là bánh hằng sống
ĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. 1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh. 2. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.  
 • Hát: Kinh Chay
 1. Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ chan hòa. Con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay Thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ, lắng nghe con dâng lời khấn nguyện: Chúa ban ơn trong mùa thánh này. 2. Trong đêm thâu tâm hồn con vướng bao tội tình. Bao đau thương đã phủ đầy trên tấm thân con. Vì yếu đuối Chúa đã thấu rõ hồn con, Chúa khoan nhân thương gọi trở về, khứng ban muôn tâm tình thánh thiện.
DSCF0042