Không hiểu ý tốt

17/03/2016 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Tổng hợp

pig-clip-art-2 Một ông đang phóng xe trên đường thì thấy người phụ nữ lái ch iếc xe chạy ngược chiều hét to: - Heo! - Chó! - Ông này lập tức trả miếng. Chưa kịp hả hê vì tài đối đáp nhanh của mình, xe của ông ta đâm sầm vào một con heo lớn nằm giữa đường. Bài học rút ra: "Nếu người đàn ông bị phụ nữ chửi rủa thì cố nghe xem họ nói về cái gì".