Lễ mặc Tu Phục Dòng kín Cát Minh Sài Gòn

21/03/2016 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Giới trẻ

Lễ mặc Tu Phục Dòng kín Cát Minh đã diễn ra tại Đan Viện Cát Minh ngày 19/03/2016, Sơ Trinh - một cựu thành viên trong Gia đình Giới Trẻ Tân Hưng đã chính thức được vinh dự khoác chiếc áo dòng. Xin chúc mừng sơ Trinh . Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn, thêm sức và nâng đỡ để sơ luôn trung kiên trên con đường dâng hiến mà sơ đã chọn. 10399686_487075734817700_1145911140874883000_n 10363880_487075431484397_3265392272048129296_n 1914570_487075334817740_17518561558878555_n 1480697_487075811484359_22893376128470273_n 463_487075851484355_6366256474180225474_n