Suy niệm

Mt3:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.”

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

LÒNG TRUNG THÀNH Mỗi lần tham dự Thánh lễ hôn phối, ta được nghe từng lời của chú rể : Anh … nhận em … làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thành với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, để yêu thương và […]

Xem thêm →

THỨ BẢY TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 23,1-121 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì […]

Xem thêm →

THỨ SÁU TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN

34 Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?” 37 Ðức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên […]

Xem thêm →

THỨ TƯ TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN

Phúc Âm: Mt 20, 1-16a”Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”.Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật […]

Xem thêm →

THỨ BA TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 19,23-3023 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người : “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 25 Nghe nói vậy, các môn đệ […]

Xem thêm →

THỨ HAI TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 19,16-2216 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, […]

Xem thêm →

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX TN B: BÁNH BAN SỰ SỐNGCó nhiều người nói rằng: “Ở Việt Nam cứ quảng cáo tặng quà miễn phí là sẽ thu hút được nhiều người”. Có một cửa hàng bán sushi quảng cáo tặng mỗi người một miếng sushi bằng miếng chả giò ăn thử, vậy mà đã có hàng ngàn […]

Xem thêm →

THỨ BẢY TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 19,13-1513 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 Nhưng Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” 15 Người đặt […]

Xem thêm →
Trang 3 của 11412345...102030...Cuối cùng »