Suy niệm

Mt3:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.”

THỨ SÁU TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

  Lời Chúa: Mc 3,13-19        13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông […]

Xem thêm →

THỨ NĂM TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mc 3,7-12        7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt […]

Xem thêm →

THỨ TƯ TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

THÁNH ANTÔN, viện phụMc 2, 1-12Ngày 17/01Thánh Antôn, viện phụ thọ tới 105 tuổi. Một tuổi đời thật sung mãn được Chúa chúc lành. Ca nhập lễ trong ngày lễ thánh Antôn đã ca ngợi người công chính như sau: “Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt. Lớn mạnh tựa hương bá […]

Xem thêm →

THỨ BA TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mc 2,23-28        23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su : “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” 25 Người đáp : “Các ông chưa bao giờ […]

Xem thêm →

THỨ HAI TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

 Lời Chúa: Mc 2,18-22        18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ […]

Xem thêm →

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

ĐƯỢC GỌI ĐỂ TRỞ NÊN BẠN CỦA CHÚATrải qua cuộc sống đạt đến đỉnh cao của thành công, danh vọng thời trẻ, Philippe Murlryne – một trung vệ nổi tiếng của các đội bóng Manchester United, đã vắng mặt một thời gian dài. Sau đó, mọi người hết sức bất ngờ vì anh chuyển qua […]

Xem thêm →

THỨ BẢY TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mc 2,13-1713 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.15 Người […]

Xem thêm →

THỨ SÁU TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

   Lời Chúa: Mc 2,1-12        1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, […]

Xem thêm →