Suy niệm

Mt3:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.”

THỨ SÁU XIX MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 19,3-123 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói : “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” 4 Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao : “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người […]

Xem thêm →

THỨ NĂM TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 18,21-19,121 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi […]

Xem thêm →

THỨ TƯ TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN: LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Tình Mẹ còn mãiCó một bài hát dân ca về mẹ mà có lẽ trong chúng ta chẳng mấy ai không biết đến: “Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một màu,“Có đàn, có đàn gà con nương náu,“Mẹ quê, mẹ quê vất vả sớm chiều,“Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu…” (nhạc Phạm Duy)           Bài hát […]

Xem thêm →

THỨ BA TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10. 12-14Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như […]

Xem thêm →

THỨ HAI TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 17,22-2722 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông : “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho […]

Xem thêm →

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Đừng xem thường  nhau Có một câu chuyện kể rằng: Vào những lúc con người mới phát minh ra động cơ, con người vui mừng vì sự tiến bộ vượt trên tưởng tượng của mình. Chính vì thế có nhiều người không thể tin được. Có một cụ già nọ, nghe các sinh viên kể lại […]

Xem thêm →

THỨ BẢY TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN

14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói : “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm : nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến […]

Xem thêm →

THỨ SÁU TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ga 12,24-2624 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình […]

Xem thêm →