THỨ BẢY TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN

07/09/2018 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Lời Chúa

Lời Chúa: Lc 6,1-5
1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?"
3 Đức Giê-su trả lời : "Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." 5 Rồi Người nói : "Con Người làm chủ ngày sa-bát."
Suy niệm: 
Thông thường, chúng ta hành động gì cũng đều có lý do. Có những người “đói ăn vụng, túng làm liều”. Có những người làm mà không biết mình làm sai. Điều quan yếu của chúng ta là hãy khoan kết án anh em. Hãy có cái nhìn từ bi hơn là khắt khe với anh em. Hãy tôn trọng cách sống của anh em. Và tiên vàn hãy đặt tình yêu trong mọi lời nói, việc làm của mình với anh em.
Chúa Giê-su Ngài cũng nhắc nhở chúng ta “con người làm chủ ngày Sabat”. Ngày Sabat được đặt ra vì hạnh phúc con người. Thế nên, lề luật cũng phải mang con người đi vào tình yêu, hoan lạc, đi vào hạnh phúc. Lề luật vì lề luật sẽ là gánh nặng cho con người. Nhưng lề luật vì nhân sinh sẽ là ách êm ái mang lại bình an và hạnh phúc cho người.
Ước gì chúng ta luôn bị dùng tình yêu để đối xử với nhau trong nhân ái và bao dung. Xin đừng dựa vào lề luật, vào nội quy để hạ thủ với nhau một các tàn ác thiếu bao dung.