THỨ HAI TUẦN VII MÙA PHỤC SINH

29/05/2017 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Bài học

Lời Chúa: Ga 16,29-33 29 Các môn đệ Người thưa : "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến." 31 Đức Giê-su đáp : "Bây giờ anh em tin à ? 32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian." Suy niệm: Có một cái hang dưới hố sâu thăm thẳm đầy bóng tối chưa hề biết đến ánh sánh là gì. Thế rồi một hôm, mặt trời có nhã ý mời hang tối tăm đó đến thăm mặt trời. Hang tối tăm nhận lời ngay và nó hết sức vui mừng vì được thấy ánh sáng. Đó là lần đầu tiên nó được biết ánh sáng là gì. Để đáp lại, hôm sau hố sâu tối tăm cũng xin được mời mặt trời chiếu cố xuống miền tối tăm của vực thẳm bởi vì mặt trời cũng chưa hề biết đến bóng tối là gì. Nhận lời mời, sáng hôm sau mặt trời đã cúi mình lẻn vào trong hang của vực sâu tăm tối. Nhìn chung quanh mặt trời không thấy bóng tối đâu cả, nó bèn lên tiếng hỏi: - Hang sâu tối tăm ơi ? Bóng tối của ngươi đâu rồi ? Thực ra, khi mặt trời vừa tới thì bóng tối đã phải tan biến nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời. Vì ở đâu có mặt trời ở đó sẽ không còn tối tăm nữa. Ánh sáng chiến thắng và đẩy lùi bóng tối. Chúa Kitô chính là mặt trời, là ánh sáng đến trong thế gian để phá tan bóng tối của tội lỗi và của sự chết. Người là ánh sáng hy vọng cho những kẻ sầu khổ trong sự tối tăm của thất vọng. Trong những năm công khai rao giảng Tin- Mừng cứu- độ Chúa Giêsu đã rảo bước khắp nơi để tìm kiếm các con chiên lạc, những người sống trong tối tăm của sầu khổ, những người tuy còn sống nhưng đã chết vì không còn hy vọng nữa, những kẻ lạc mất xa lià Thiên Chúa. Đó là hoàn cảnh bà goá thành Naim trước cái chết của người con trai duy nhất, của người bất toại đã 18 năm bên hồ ở thành Giêrusalem, của người mù thành Giêricô, của những người phong cùi bị mọi người xa tránh, của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình…và họ đã được Chúa là ánh sáng ban lại cho họ niềm vui và hy vọng. Chỉ mình Chúa Giê-su mới thắng nổi sự chết, mới đầy lùi sự dữ. Thế nên, khi chúng ta sáp nhập vào Chúa chúng ta cũng nương tựa sức mạnh nơi Chúa để chiến thắng thế gian. Ước gì chúng ta luôn sáp nhập vào Chúa để ánh sáng Chúa đẩy lùi bóng tối sự dữ đang bao phủ trong cuộc đời chúng ta. Xin cho chúng ta luôn can đảm nói không với tội lỗi, luôn can đảm bước ra khỏi bóng tối để sống trong ánh sáng của chân lý, của sự thật và yêu thương. Amen