THỨ HAI TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

09/09/2018 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Lời Chúa

Lời Chúa: Lc 6,6-11
6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay : "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !" Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ : "Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?" 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : "Anh giơ tay ra !" Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
Suy niệm:
Con người thường hay xung khắc, ghét bỏ hoặc thù hận nhau chỉ vì những bất đồng về tư tưởng, quyền lợi hay tôn giáo ... Các  kinh sư và Pharisêu thường có những cái nhìn thiếu yêu thương. Họ tô son cho bản thân mà quên điều cốt lõi của đạo là yêu thương.
Đôi khi chúng ta cũng thường hay dò xét, rình rập để tìm kiếm lỗi lầm của nhau. Đôi khi chúng ta cũng dò xét người này, dòm ngó người kia, rình rập người nọ để tìm ra chỗ hở mà đả kích cho "đã" cái miệng. Rồi tự biện hộ rằng mình xây dựng tốt cho anh em. Nhưng thực ra, đó chỉ là những cử chỉ, hành động phô trương đạo đức giả hình.
Xin cho chúng ta gia đình chúng ta luôn biết sống cởi mở và chân thành với nhau. Biết sống yêu thương. Biết thứ tha. Biết đặt giới răn quan trọng trên hết mọi giới răn là mến Chúa yêu ngưới. Và thánh Phao-lô cũng dạy: “Nên bây giờ còn 3 điều này: Đức Tin, sự Trông Cy, Tình Yêu Thương nhưng đều trọng hơn trong 3 điều đó là Tình Yêu Thương” (I Cô-Rinh-Tô 13: 13).