THỨ TƯ TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN

05/09/2018 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Lời Chúa

Lời Chúa: Lc 4,38-44
38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.
40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : "Ông là Con Thiên Chúa !" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ : "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.
Suy niệm:
Sứ mạng của Giáo hội là loan báo tin mừng. Sứ mạng này được tiếp nối từ Chúa Giê-su. Chính Chúa Giê-su đã từ bỏ ngai trời để mang lấy thân phận con người. Ngài đã đi qua những thăng trầm nổi trôi của đời người. Ngài cùng chia sẻ buồn vui với con người. Ngài đến để xoa diu nỗi thương đau nơi con người cả hồn lẫn xác. Những phép lạ ngài làm đều tỏ bày tình yêu thẳm sâu của Ngài dành cho con người. 
Mang danh ky-tô hữu chúng ta cũng được mời gọi hoạ lại chân dung tình yêu Chúa cho tha nhân. Nơi nào đó đang có ai đau yếu, chúng ta hãy ủi an. Nơi nào đó có ai đang đói khát, chúng ta hãy chia sẻ cơm bánh cho họ. Nơi nào đó đang cần bình an, chúng ta hãy trao ban tình yêu tha thứ và cảm thông. Mỗi người chúng ta đều phải là Tin Mừng cho anh em. Một trang Tin Mừng sống động khi chúng ta dấn thân phục vụ quên mình. Khi chúng ta không toan tính thiệt hơn. Khi chúng ta chủ động đến với tấm lòng chạnh lòng thương xót của Thầy chí Thánh Giê-su. Và Chúa cũng hứa chúc phúc cho những ai phục vụ những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh lầm than chung quanh chúng ta.