Lịch phụng vụ

Mt5.7 “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”

Lịch tĩnh tâm giới trẻ và xưng tội

– Giới trẻ Tân Hưng chúng ta sẽ tĩnh tâm 3 ngày do cha Giuse Phạm Văn Trọng giảng: + 18h – 19h: thứ 2 (07/03/2016) + 18h – 19h: thứ 3 (08/03/2016) + 18h – 19h: thứ 4 (09/03/2016) – Lịch giải tội: Thứ 4 (09/03/2016) + Sáng 8h-11h: các cha dòng Đồng Công […]

Xem thêm →

Lịch công giáo 2016

Tải lịch phụng vụ công giáo 2016 LichCongGiao2016

Xem thêm →