Uncategorized

THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG

Lời Chúa: Mt 8, 5-11 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại […]

Xem thêm →

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm C Lời Chúa: Lc 21,25-28.34-36 Chúng ta bước vào mùa Vọng, tức là mùa trông đợi. Chúng ta trông đợi gì? Chúng ta trông đợi hai biến cố quan trọng đó là biến cố Chúa đến làm người trong trần gian và biến cố Chúa đến trong ngày sau […]

Xem thêm →

THỨ BẢY TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 21, 34-36 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên […]

Xem thêm →

THỨ SÁU TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó […]

Xem thêm →

THỨ NĂM TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai […]

Xem thêm →

THỨ TƯ TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 10, 17-22 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu […]

Xem thêm →

THỨ BA TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng […]

Xem thêm →

THỨ HAI TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm […]

Xem thêm →
Trang 1 của 14212345...102030...Cuối cùng »