Uncategorized

THỨ NĂM TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 16, 13-23 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. […]

Xem thêm →

THỨ TƯ TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng […]

Xem thêm →

THỨ BA TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền […]

Xem thêm →

THỨ HAI TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 14, 13-21 Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương […]

Xem thêm →

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B Lời Chúa: Ga 6,24-35 Sau khi được Chúa Giêsu cho ăn no, dân chúng bám theo Ngài. Họ tìm Ngài và gặp Ngài bên kia Biển Hồ. Một cuộc đối thoại đã diễn ra giữa dân chúng và Chúa Giêsu và nhờ đó, Chúa cho họ thấy rằng, […]

Xem thêm →

THỨ BẢY TUẦN XVII MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 14, 1-12 Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”. Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã […]

Xem thêm →

THỨ SÁU TUẦN XVII MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? […]

Xem thêm →

THỨ NĂM TUẦN XVII MÙA THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Mát-ta rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Mát-ta bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người […]

Xem thêm →
Trang 1 của 12812345...102030...Cuối cùng »