WGPSG – Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2016 (P1: Khai mạc & Thánh lễ)

20/03/2016 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Giáo hội trong nước

WGPSG - Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2016 (P1: Khai mạc & Thánh lễ) Ngày 19/03/2016, Đại hội Giới trẻ Mùa Chay tại Trung tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn đã diễn ra trong không khí nóng rực lửa được hâm nóng bởi các bạn trẻ đến từ nhiều nơi. ~ Hãy đến cùng Jesus - Hãy tập SỐNG YÊU - THA THỨ VÀ HÒA GIẢI ~