WGPSG – Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2016 (P2)

20/03/2016 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Giáo hội trong nước

WGPSG - Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2016 (P2) Dù vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy sự bình an trong gia đình, kẻ ấy là người sung sướng nhất. Thi hào Goethe: Phút 2:00:00